nagłówek
Bingo - gra, w ktrej gracze zakrelaj losowo wybrane liczby, gdy pojawiaj si one na planszy o rozmiarach 5x5, ktra jest wydrukowana na papierze lub stworzona elektronicznie. Pierwsza osoba majca uoony okrelony wzr z zakrelonych liczb jest zwycizc i wykrzykuje "Bingo!", informujc innych o wygranej.

W bardzo podobn gr zwan housie graj Nowozelandczycy, Australijczycy i Brytyjczycy. Gra ta rni si jedynie wygldem planszy i okrzykiem.Opis gry

Kady gracz otrzymuje plansz z siatk zawierajc kombinacj liczb i, w niektrych krajach, puste pola. Zwycizca ogasza uformowanie si wzoru na planszy. W kadej turze prowadzcy wylosowuje numerowan kul z pojemnika i ogasza liczb wszystkim graczom. Kula jest odkadana na bok, aby nie moga by wylosowana ponownie. Kady gracz szuka na swojej karcie wylosowanej liczby i, jeeli j znajdzie, zaznacza j.

Prowadzcy kontunuuje wyczytywanie liczb dopki ktry z graczy nie uformuje okrelonego wzoru na swojej planszy (jedna linia, dwie linie, caa plansza) i nie wykrzyczy bingo.

Plansze do Bingo

Kanadyjskie i amerykaskie plansze do Bingo s paskimi kawakami tektury zawierajcymi 25 kwadratw uoonych w pi kolumn po pi rzdw. Plansze dual dab lub dual-action maj 2 liczby w kadym kwadracie. Kade miejsce na planszy zawiera numer prcz rodkowego, ktre jest przyjte jako ju zaznaczone. Maksymaln liczb jest 75. Litery B, I, N, G i O s wydrukowane nad 5 kolumnami na grze planszy. Wielkoci liczb na planszy odpowiadaj kolejn ici w kolumnach - od 1 do 15 w kolumnie B; od 16 do 30 kolumnie I; od 31 do 45 w kolumnie N; od 46 do 60 w kolumnie G i od 61 do 75 w kolumnie O.

Kultura

Zwykle rozgrywa si do kilku Bingo w jednej parti, np. na pocztku wygrywa gracz, ktry pierwszy zdobdzie ca lini, po czym gra jest kontynuowana a do czasu, kiedy ktry z graczy zdobdzie ca plansz.

Wikszo graczy zaznacza cyfry na wielu planszach naraz; 30 plansz nie jest rzecz niezwyk. Z powodu duej liczby plansz uywanych przez kadego gracza, hale maj oddzielny stolik dla kadego gracza, na ktrym oni mocuj plansze za pomoc tamy samoprzylepnej. Aby zaznacza cyfry szybciej uywane s specjalne markery zwane dabber.

Gif Banners

Bingo jest czsto wykorzystywane jako narzdzie edukacyjne w procesie nauczania obcego jzyka w wielu krajach. Zwykle zamiast liczb na planszach s s sowa lub obrazki, a nauczyciel wyczytuje sowa w obcym jzyku.

Historia

Bingo moe pochodzi od gry zwanej Lotto, popularnej w Woszech w roku 1530. Sowo Bingo pochodzi od znieksztacenia sowa Beano, nazwy gry podobnej do Bingo, granej w USA w latach 20.. Nazwa Beano pochodzi od angielskiego sowa bean (fasola), gdy to wanie ziarna fasoli byy wykorzystywane do przykrywania wyczytanych cyfer. Nazwa Bingo powstaa, gdy podniecony gracz wykrzycza Bingo! zamiast Beano!.